Hoezo allemaal hetzelfde curriculum? 
Het is hetzelfde keuzepakket als de Havo